Jakie dotacje możemy otrzymać w 2017 roku z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

30 listopada 2016 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram naboru wniosków na 2017 rok. Poniżej znajdą Państwo informację kiedy składać wnioski oraz na jakie działania można uzuskać dofinansowanie.

Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych praz rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę
• Konkurs dla MŚP
I TURA Rozpoczęcie naboru: 1 marca 2017
I TURA Zakończenie naboru: 30 czerwca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 1.000.000.000 PLN
II TURA Rozpoczęcie naboru: wrzesień 2017
II TURA Zakończenie naboru: grudzień 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 1.000.000.000 PLN
• Konkurs dla dużych przedsiębiorców
I TURA Rozpoczęcie naboru: 1 marca 2017
I TURA Zakończenie naboru: 30 czerwca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 400.000.000 PLN
II TURA Rozpoczęcie naboru: wrzesień 2017
II TURA Zakończenie naboru: grudzień 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 350.000.000 PLN

Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R
Programy służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.
• INNOCHEM sektor chemiczny
Rozpoczęcie naboru: 01 marca 2017
Zakończenie naboru: 28 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 180.000.000 PLN

• INNONEUROPHA RM sektor farmaceutyczny
Rozpoczęcie naboru: 22 lutego 2017
Zakończenie naboru: 07 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 190.000.000 PLN

• INNOWACYJNY RECYKLING sektor recyclingu surowców mineralnych i drewna
Rozpoczęcie naboru: 28 lutego 2017
Zakończenie naboru: 21 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 90.000.000 PLN

• WOODINN sektor leśno-drzewny i meblarski
Rozpoczęcie naboru: 14 marca 2017
Zakończenie naboru: 28 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 120.000.000 PLN

• GAMEINN sektor produkcji gier wideo
Rozpoczęcie naboru: 05 maja 2017
Zakończenie naboru: 06 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 55.000.000 PLN

• PBSE sektor elektroenergetyczny
Rozpoczęcie naboru: III/IV kwartał 2017
Zakończenie naboru: IV kwartał 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 120.000.000 PLN

• INNOSBZ sektor systemów bezzałogowych
Rozpoczęcie naboru: III/IV kwartał 2017
Zakończenie naboru: IV kwartał 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 50.000.000 PLN

• INNOSTAL sektor stalowy
Rozpoczęcie naboru: III/IV kwartał 2017
Zakończenie naboru: IV kwartał 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 95.000.000 PLN

• IUSER sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych
Rozpoczęcie naboru: IV kwartał 2017
Zakończenie naboru: I kwartał 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 150.000.000 PLN

Działanie: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo rozwojowych przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 08 maja 2017
Zakończenie naboru: 07 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 900.000.000 PLN

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi Lob dla MSP
Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji
Rozpoczęcie naboru: październik 2017
Zakończenie naboru: kwiecień 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie:45.000.000 PLN

Podziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wsparcie udzielane na finansowanie Usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
Rozpoczęcie naboru: 08 czerwca 2017
Zakończenie naboru: luty 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 65.000.000 PLN

Poddziałanie: 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.
Rozpoczęcie naboru: 16 czerwca 2017
Zakończenie naboru: styczeń 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 60.000.000 PLN

Poddziałanie: 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
Rozpoczęcie naboru: 16 maja 2017
Zakończenie naboru: grudzień 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 50.000.000 PLN

Działanie: 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.
Rozpoczęcie naboru: 21 listopada 2016
Zakończenie naboru: 20 listopada 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 14.340.000 PLN

Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
Rozpoczęcie naboru: 13 marca 2017
Zakończenie naboru: 26 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 750.000.000 PLN i 50.000.000 PLN (w przypadku konkursu skierowanego do branży dedykowanej elektromobilności)
Rozpoczęcie naboru: listopad 2017
Zakończenie naboru: styczeń 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 750.000.000 PLN

Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
Rozpoczęcie naboru: 20 lutego 2017
Zakończenie naboru: 29 marca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 400.000.000 PLN

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w Promocji marek produktowych – Go to Brand
• Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Wsparcie udziału w imprezach targowych: Hannover Messe i Astana
Rozpoczęcie naboru: 12 stycznia 2017
Zakończenie naboru: 13 lutego 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 50.000.000 PLN
• Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym
Rozpoczęcie naboru: 10 lutego 2017
Zakończenie naboru: 13 marca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 200.000.000 PLN

Działanie: 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
• Program INGA Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-OGNiG S.A. – GAZ System S.A.
Rozpoczęcie naboru: 05 maja 2017
Zakończenie naboru: 05 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 200.000.000 PLN

• Wspólne Przedsięwzięcie z PKP PLK
Rozpoczęcie naboru: III kwartał 2017
Zakończenie naboru: III kwartał 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 25.000.000 PLN

Poddziałanie: 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa.
Rozpoczęcie naboru: 12 czerwca 2017
Zakończenie naboru: 12 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 250.000.000 PLN

Poddziałanie: 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe illub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców).
Rozpoczęcie naboru: 18 września 2017
Zakończenie naboru: 18 października 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 200.000.000 PLN

Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej
Rozpoczęcie naboru: brak danych
Zakończenie naboru: brak danych
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: bd