Kolejne dofinansowania unijne dla naszych klientów na projekty turystyczne!

Zakończenie 2019 roku to dla naszej firmy kilka pozytywnych informacji jakie otrzymaliśmy. Poniżej przedstawiamy kolejną z nich . 17 grudnia 2019r Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W wyniku zwiększenia alokacji kolejne dwa projekty przygotowane przez Najda Consulting wnioski o dofinansowanie otrzymały dofinansowanie. Do trzech firm, którym wcześniej przyznano dofinansowanie dołączają kolejne dwie firmy:
WEBB Blachy Spółka Cywilna Paweł Religa-Rogowski, Urszula Rogowska-Religa zrealizuje projekt pn.: ”Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa WEBB Blachy Spółka Cywilna na rynku poprzez wdrożenie innowacji produktowej, wpływającej na wzrost atrakcyjności turystycznej województwa zachodniopomorskiego”
Firma Usługowo Handlowa “Color System” Rafał Tokarczyk zrealizuje projekt pn.:”Rozbudowa działalności turystyczno hotelowej w Gminie Wierzchowo”

Wartość inwestycji jakie zrealizują te dwie firmy wyniesie 11 649124,41 zł , natomiast wartość przyznanego dofinansowania wynosi 5 208 958,02 zł.

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój