Kolejny projekt przygotowany przez naszą firmę na 1 miejscu listy rankingowej!

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn.: „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” zrealizowany przez firmę Najda Consulting na zlecenie Fundacji Dzieło Św. Jakuba ze Szczecina, został oceniony najwyżej przez ekspertów spośród złożonych wniosków i zajął 1 miejsce w konkursie.

Projekt uzyskał dofinansowanie dofinansowanie w wysokości 2 999 460,28 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – działanie 9.2 Infrastruktura społeczna. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5 012 004,00 zł.

Realizacja projektu przyczyni się do otwarcia pierwszego Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatu choszczeńskiego. Centrum Integracji Społecznej powstanie w celu przygotowania osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu do podjęcia pracy oraz powrotu do aktywnego życia społecznego. Zaplecze warsztatowe oferowane przez CIS stworzy uczestnikom szansę na reintegrację zawodową oraz powrót na rynek pracy.

Link do listy rankingowej: http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_projektow_dofinansowanych_9_2_typ_4_2017_01_30_.pdf