Kolejny szczeciński minibrowar z unijnym wsparciem!

Z przyjemnością informujemy, że nasz klient  – firma WONAR – podpisał umowę ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym o udzielenie pożyczki unijnej w wysokości 4 mln zł na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu nowego browaru restauracyjnego pod nazwą „Pod Zamkiem”, który zlokalizowany będzie na terenie Starego Miasta w Szczecinie.

Pożyczka udzielona została w ramach Inicjatywy JEREMIE Duże Pożyczki Inwestycyjne, których środki przeznaczone są m.in. na realizację projektów miejskich w obszarach objętych programem rewitalizacji. Środki finansowe na ww. Inicjatywę pochodzą ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach inwestycji sfinansowane zostaną m.in. prace budowlane mające na celu dostosowanie parteru i piwnicy w kamienicy należącej do firmy WONAR do działalności gastronomicznej i browarniczej, zakup i montaż linii browarniczej oraz zakup niezbędnego wyposażenia gastronomicznego. Wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 5 338 922,25 zł zł netto.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że będzie to już trzeci browar restauracyjny w Szczecinie, dla którego pozyskaliśmy finansowanie – dzięki naszej pracy sfinansowane ze środków unijnych zostały również szczecińskie minibrowary „Stara Komenda” oraz „Nowy Browar Szczecin”. Dotację w ramach RPO WZ działanie 1.5 otrzymał również projekt „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarze”, który zostanie zrealizowany w Stargardzie przez Firmę Budowlaną Szubert sp. z o.o.