Konkurs dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów turystycznych!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego został ogłoszony nowy konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu turystyki w ramach działania 1.5  Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Jest on dedykowany podmiotom z sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski w ramach konkursu będzie można składać od 31 marca 2017 do 29 maja 2017 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia regulaminu konkursu.

Aby projekt miał szansę na dofinansowanie, powinien on tworzyć atrakcję turystyczną lub produkt turystyczny w następujących obszarach:

  • rozwój turystyki poznawczej i kulturowej, w tym przede wszystkim rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu,
  • rozwój turystyki wodnej, a w tym rozwój Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i rozwój sieci szlaków kajakowych,
  • rozwój innych form turystyki aktywnej,
  • rozwój turystyki uzdrowiskowej,
  • rozwój turystyki rodzinnej wynikający z powyższych priorytetów.

W celu właściwego zrozumienia powyższych obszarów należy zdefiniować atrakcję turystyczną, a według regulaminu konkursu jest to obiekt cechujący się szczególnymi walorami, który będzie przedmiotem zainteresowania turystów oraz będzie przyciągał ruch turystyczny. Powinien on się również wyróżniać spośród innych obiektów oraz być w odpowiedni sposób oznaczony (np. poprzez tablice informacyjne, czy też opis w przewodniku lub innej publikacji). Natomiast produkt turystyczny jest to gotowa do sprzedaży oferta usług i towarów, której podstawę wyznacza właśnie atrakcja turystyczna.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000 złotych.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajdą Państwo na naszym blogu