Konkurs na granty dla akceleratorów gospodarczych dla projektów mających na celu wparcie startupów.

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Pierwszym etapem pilotażu jest wybór podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym. Następnie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (preferowane będą spółki z udziałem skarbu państwa), akceleratorami korporacyjnymi i np. funduszami seed/venture capital czy jednostkami naukowymi, realizowane będą kompleksowe programy akceleracji. Każdy program obejmie wsparciem minimum 20 startupów.

Kwota grantu dla pojedynczego projektu akceleratora wynosi maksymalnie 6 mln zł. Środki te mogą zostać przeznaczona na:
• organizację naboru i ocenę uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie akceleratora, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt 2;
• usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programów akceleracyjnych;
• pomoc w formie pieniężnej przyznawana odbiorcom ostatecznym;
• działania informacyjno-promocyjne projektu.

Konkurs jest prowadzony w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

Szczegółowa dokumentacja naboru jest dostępna pod poniższym adresem:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-scaleup