Mazowieckie – Aktualizacja harmonogramu naborów na 2015 r.

Dnia 25 sieprnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

Aktualny harmonogram naborów wniosków można znaleźć:
http://funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-na-projekty-w-trybie-konkursowym-na-2015-r.html