Mazowieckie – nowa wersja SZOOP (wersja 1.2) RPO WM 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 obowiązuje od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały Nr 1116/68/15 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Uchwała została podjęta w dniu 25 sierpnia 2015 r.

Link do strony: http://funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-wersja-1-2-rpo-wm-2014-2020.html