Na jakie dotacje mogą liczyć przedsiębiorcy w woj. zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W roku 2015 przedsiębiorcy z województwa Zachodniopomorskiego mogą planować złożenie wniosków unijnych na pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Priorytetem w rozpoczynających się konkursach jest zwiększenie roli współpracy badawczo rozwojowej, innowacji, rozwoju regionalnych specjalizacji/inteligentnych specjalizacji oraz projektów zwiększających zatrudnienie na terenach Specjalnej Strefy Włączenia. Pieniądze z budżetu UE zostaną także przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz uzyskiwanie/zastępowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Kto może liczyć na dofinansowanie?

więcej