Nabór wniosków w ramach Poddziałania: Bon na Innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 8 maja br. ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z uzyskaniem ochrony prawa własności przemysłowej w zakresie regionalnym, krajowym, unijnym lub międzynarodowym. Nabór wniosków będzie prowadzony w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 08 czerwca 2017 do lutego 2018 r.

Kto może być wnioskodawcą?
O dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Należy uwzględnić, że koszt zakupionych materiałów przez Wnioskodawcę nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie
Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 65.000.000,00 PLN

Poziom dofinansowania oraz limity i ograniczenia
Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie do 80% inwestycji. W przypadki średnich przedsiębiorstw jest to 70%. Ponadto minimalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 60.000,00 PLN, zaś maksymalna kwota przypadająca na jedne projekt to 400.000,00 PLN