Najda Consulting po raz kolejny najskuteczniejszą firmą doradczą w regionie!

Szczecińska firma założona i prowadzona od 15 lat przez Andrzeja Najdę, została uznana po raz kolejny za najskuteczniejszą firmę doradczą w województwie zachodniopomorskim w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Na poziomie krajowym firma również wykazała wysoką skuteczność – II miejsce w kategorii liderzy dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, IV miejsce w Polsce w kategorii liderzy pozyskanych dotacji na odnawialne źródła energii
Zdjęcie pierwszej strony magazynu

Ranking najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce za 2018 rok, został przygotowany przez ogólnopolski magazyn Fundusze Europejskie. W rankingu tym zajęliśmy pierwsze miejsce w regionie po względem ilości projektów (19 inwestycji naszych klientów otrzymało dofinansowanie), które otrzymały dofinansowanie oraz drugie miejsce pod względem wartości (52,61 mln zł) pozyskanych dotacji!
W rankingu ogólnopolskim zajęliśmy bardzo wysokie miejsca w kilku kategoriach – II miejsce w kategorii liderzy dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, IV miejsce liderzy pozyskanych dotacji na odnawialne źródła energii, VII miejsce w kategorii ilości projektów dla administracji samorządowej, XII miejsce wg wartości pozyskanych dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw !

I miejsce w województwie zachodniopomorskim pod względem ilości projektów
Firma Najda Consulting zajęła pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim, pod względem ilości projektów (19 projektów naszych klientów otrzymało dofinansowanie)
II miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji w województwie zachodniopomorskim
52,61 mln zł pozyskanych dotacji w regionie sklasyfikowało firmę na drugim miejscu w regionie.

W ogólnopolskim rankingu Najda Consulting została sklasyfikowana w kilku kategoriach na wysokich pozycjach:

II miejsce w kategorii: Liderzy dotacji z NFOŚiGW

IV MIEJSCE w Polsce – liderzy wg liczby projektów- odnawialne źródła energii

VII MIEJSCE w Polsce – liderzy wg liczby projektów- projekty zrealizowane dla samorządów i administracji publicznej

VIII MIEJSCE w Polsce – liderzy wg wartości projektów- projekty zrealizowane dla samorządów i administracji publicznej
57,01 mln zł pozyskanych dotacji dla samorządów gminnych

XIII MIEJSCE w Polsce – liderzy wg wartości dotacji- projekty zrealizowane dla małych i średnich przedsiębiorstw
70,19 mln zł pozyskanych dotacji dla sektora MSP

Ogólnopolski ranking magazynu Fundusze Europejskie potwierdza pozycję i markę Najda Consulting, która jest od kilku lat liderem firm doradczych zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych na Pomorzu Zachodnim.
Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyli nas nasi klienci. W dalszym ciągu będziemy podnosili jakość naszej obsługi tak, żeby wspólna praca przy tych projektach przynosiła dużą satysfakcję w dalszej realizacji. Nasza praca przy tych projektach nie kończy się na pozyskaniu dofinansowania, ponieważ w większości z nich jesteśmy zaangażowani w proces zarządzania i rozliczenia dofinansowania.