Najda Consulting po raz kolejny najskuteczniejszą firmą doradczą w regionie!

Szczecińska firma założona i prowadzona od blisko 14 lat przez Andrzeja Najdę, została uznana po raz kolejny za najlepszą firmę doradczą w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
Ranking najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce za 2017 rok, został przygotowany przez ogólnopolski magazyn Fundusze Europejskie. W rankingu tym zajęliśmy w kilku kategoriach pierwsze miejsce w regionie!

Firma Najda Consulting zajęła pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim, pod względem ilości projektów(40 projektów naszych klientów otrzymało dofinansowanie w 2017 roku), oraz drugie miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji w województwie zachodniopomorskim. Wynik ten sklasyfikował nas na 20 miejscu w Polsce.
W ogólnopolskim rankingu Najda Consulting została sklasyfikowana w kilku kategoriach na wysokich pozycjach, a w niektórych kategoriach wśród ogólnopolskich przedsiębiorstw doradczych, jako jedyna firma reprezentująca województwo zachodniopomorskie (m.in. w kategorii Liderzy Europejskich Współpracy Terytorialnej oraz Liderzy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój według wartości pozyskanych dotacji).

Pierwsze miejsce w regionie zajęliśmy również w kategorii pozyskanie dofinansowania na projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wynik ten sklasyfikował nas na dwudziestym czwartym miejscu spośród firm doradczych w Polsce, zarówno pod względem liczby jak i wartości pozyskanych dotacji dla sektora MSP.

W doradztwie dla samorządów gminnych Najda Consulting również zajęła pierwsze miejsce wśród firm z województwa zachodniopomorskiego w kategorii Liderzy doradzania administracji publicznej według liczby projektów, którym przyznano dotację. Natomiast pod względem wartości pozyskanych dotacji sklasyfikowało naszą firmę na drugim miejscu. W tych kategoriach spośród firm z całego kraju, zajęliśmy odpowiednio ósme i jedenaste miejsce w Polsce.

W kategorii Liderzy Regionalnych Programów Operacyjnych Najda Consulting zajęła pierwsze miejsce według liczby projektów którym przyznano dofinansowanie(najwięcej naszych klientów otrzymało dofinansowanie) oraz drugie miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji (w klasyfikacji ogólnopolskiej zajęliśmy jedenaste miejsce)

Warto zwrócić uwagę na wszechstronność firmy Najda Consulting, która zajmuje wysokie miejsca w wielu różnych kategoriach, w tym na pozyskanie dofinansowania dla administracji publicznej, dla małych i średnich przedsiębiorstw, pozyskanie dofinansowania w ramach projektów związanych z gospodarką wodno – ściekową.
W tej ostatniej kategorii w zakresie wartości projektów Najda Consulting zajęła pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim i szóste miejsce w Polsce.
W ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wśród ogólnopolskich firm doradczych, Najda Consulting zajęła czternaste miejsce według wartości projektów, którym przyznano dotacje i pierwsze miejsce wśród firm z województwa zachodniopomorskiego.

Ogólnopolski ranking magazynu Fundusze Europejskie potwierdza pozycję i markę Najda Consulting, która jest liderem firm doradczych zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych na Pomorzu Zachodnim. Najda Consulting tylko w 2017 roku pozyskała dla przedsiębiorców ponad 32 mln zł, a dla samorządów gminnych (JST) ponad 109 mln zł.

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyli nas nasi klienci. W dalszym ciągu będziemy podnosili jakość naszej obsługi tak, żeby wspólna praca przy kolejnych projektach przynosiła dużą satysfakcję w ich realizacji. Nasza praca przy projektach, które otrzymały dofinansowanie nie skończyła się na pozyskaniu dofinansowania, ponieważ w większości z nich jesteśmy zaangażowani w proces zarządzania i rozliczenia dofinansowania.