Najda Consulting wspólnie z firmą Gotech sp. z o.o. zakończyła proces wdrożenia inwestycji związanej z budową zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie!

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że projekt pn. „Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji , został zakończony i zrealizowany z sukcesem.

Zakres projektu obejmował budowę i wyposażenie zespołu dwóch hal produkcyjnych wzajemnie połączonych konstrukcyjnie i komunikacyjnie, oraz części dróg wewnątrz zakładowych
i infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania zakładu po realizacji projektu. Dodatkowo zakład produkcyjny został wyposażony w urządzenia technologiczne oraz zewnętrzną suwnicę bramową.

Wartość projektu wyniosła 12 414 070,20 zł brutto, natomiast dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wyniosło 3 532 459,00 zł.

Dzięki realizacji inwestycji firma Gotech sp. z o.o. zwiększy swoją konkurencyjność w branży Offshore na rynkach międzynarodowych.

Firma Najda Consulting była odpowiedzialna za proces zarządzania projektem w tym między innymi za opracowanie procedur na wyłonienie wykonawców robót i dostawców sprzętu technologicznego oraz rozliczenie środków unijnych.

Dziękujemy firmie Gotech sp. z o.o. za udzielenie firmie Najda Consulting rekomendacji oraz w szczególności dziękujemy za bardzo miłą i profesjonalną współpracę przy wdrożeniu projektu!