Najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce dzięki dofinansowaniu unijnemu!

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez firmę Najda Consulting na zlecenie Spółki Tropicoco sp. z o.o. wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Przedmiotem wnioskowanej inwestycji będzie poszerzenie oferty Aquaparku Panorama Morska w Jarosławcu o 11 zjeżdżalni wodnych, w tym jednej w zadaszonym budynku. Głównym elementem innowacyjnego produktu turystycznego będzie najdłuższa zjeżdżalnia – o długości ok. 243 m (będzie to najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce i jedna z najdłuższych na świecie). Zjeżdżalnie te funkcjonować będą w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu – tj. jedynego z największych kompleksów basenowych z podgrzewana wodą w Polsce o powierzchni lustra wody ok. 1 700 m2, składającego się aż z pięciu basenów (każdy z podgrzewaną wodą) – zewnętrznych i wewnętrznych, strefy Wellnes i SPA.

W wyniku realizacji projektu obiekt ten stanowić będzie samodzielny generator ruchu turystycznego, wpływający na zwiększenie atrakcyjności nie tyko Wnioskodawcy, ale również obiektów hotelowych i turystycznych zlokalizowanych w otoczeniu kompleksu. Aquapark w Jarosławcu stanowi bowiem jeden z głównych elementów decydujących o wielkości ruchu turystycznego w okolicznych miejscowościach.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę 14 145 000,00 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 4 000 000,00 zł.