Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie promocji firm eksportowych!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 16 maja ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Wnioski można składać w terminie od 24 czerwca 2016 do 8 sierpnia 2016r.

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego

Poziom dofinansowania: do 50% lub do 85%(pomoc de minimis).

Projekt musi się wpisywać w jedną z 7 branż wyróżnionych przez Ministerstwo Gospodarki do dofinansowania:
1. Branża sprzętu medycznego
2. Branża kosmetyczna
3. Branża IT/ICT
4. Branża jachtów i łodzi rekreacyjnych
5. Branża meblarska
6. Branża usług prozdrowotnych
7. Branża polskich specjalności żywnościowych

Więcej informacji na naszym blogu