Nowe pożyczki dla przedsiębiorców z funduszu Jeremi już dostępne!

W dniu 29 lipca 2015 roku Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE podpisał 4 umowy z Instytucjami pośredniczącymi na łączną kwotę 14 000 000,00 PLN. Pula finansowa będzie przeznaczona dla przedstawicieli sektora MŚP działających na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego do 20 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim.
Wykaz instytucji oraz pula środków:
1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – 5 mln zł.;
2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości – 5 mln zł.;
3. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.– 1 mln zł.;
4. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 3 mln zł.

Link: http://www.jeremie.com.pl/aktualnosci/2015-07-29-umowy-wz/