Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP)

14 kwietnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął kolejny projekt SZOOP. Dokument został zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej wersji, w oparciu o uwagi Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa czyli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Więcej:
http://rpo.slaskie.pl/czytaj/szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_slaskiego_2014_20