Nowe nabory wniosków na wsparcie edukacji w woj. mazowieckim.

Doskonalenie zawodowe uczniów oraz kompetencji nauczycieli zawodu to główne cele kolejnych konkursów, jakie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi 30 listopada 2015r. Na realizację projektów przeznaczono przeszło 4,8 mln zł.

Dwa konkursy w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów dotyczą wsparcia na działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz na zwiększanie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Dzięki realizowanym projektom, osoby pracujące w dziedzinie doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu, będą mogły uzyskać kwalifikacje doradców edukacyjno – zawodowych. Dodatkowo będzie możliwość podnoszenia tych kwalifikacji.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 3 097 282,50 zł. Minimalna wartość projektu to 100 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Termin naboru: od 30.11.2015 roku do 18.12.2015 roku.

Celem drugiego naboru z Poddziałania 10.3.1 jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, niezbędnych dla realizacji kształcenia adekwatnego do potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Pomoc kierowana będzie m.in. na kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER. Dodatkowo na praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 1 715 418,00 zł. Minimalna wartość projektu to 100 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Termin naboru: od 30.11.2015 roku do 14.12.2015 roku.

http://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/nowe-nabory-na-wsparcie-edukacji-z-rpo-wm-2014-2020.html