Nowy harmonogram naborów oraz zmiany w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ oraz przyjął zmiany do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla na rok 2015.

Linki do ww. dokumentów:
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naboru-wnioskow-w-ramach-wrpo-2014-z-16-czerwca-na-rok-2015-przyjety-przez-zarzad-wojewodztwa-wielkopolskiego

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-wrpo-2014-szoop-wersja-1-3