Nowy harmonogram naboru wniosków na 2016 w Programie Infrastruktura i Środowisko.

30 listopada 2015 r. opublikowano zatwierdzony harmonogram konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko na rok 2016. Dokument prezentuje informacje o terminach oraz kwotach przeznaczonych na wsparcie projektów w ramach poszczególnych naborów.

W 2016 roku przewiduje się uruchomienie 26 naborów, których całkowity budżet wynosi 11,25 mld zł.

Na dofinansowanie w pierwszych konkursach, planowanych w I kwartale 2016 r., mogą liczyć projekty inwestycyjne dotyczące:

głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych (poddziałanie 1.3.1),

budowy potencjału i integracji oraz edukacji społeczności obszarów chronionych (działanie 2.4),

ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury (działanie 8.1).

Szczegółowe informacje znajdują się w harmonogramie naborów wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko:
http://www.pois.gov.pl/media/12209/harmongram_2016_30112015.pdf