Nowy konkurs na rozwój usług elektronicznych

27 października 2015 r. został ogłoszony kolejny konkurs dla działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa (POPC). Zostaną dofinansowane projekty dotyczące e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

Termin naboru: od 1.12. 2015 r. do 29.02.2016 r.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ponad 1,4 mld zł.

Beneficjentami tego wsparcia będą jednostki administracji rządowej, sądy i jednostki prokuratury. Z efektów tych projektów będą korzystać obywatele.

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-konkurs-na-rozwoj-uslug-elektronicznych/