Ogłoszono kolejny nabór wniosków na Kredyt na innowacje technologiczne.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przypominamy że wnioski można składać do dnia 30.09.2016 r.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.
Wnioskowane projekty polegać będą musiały na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.
Nabór przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod poniższym adresem:
http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-1/