Ogłoszono kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

31 sierpnia wystartuje nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zakończenie naboru planowane jest na 30 września 2015 r.

Więcej informacji o naborze wniosków w artykule na naszym blogu.