Ogłoszono nową wersję harmonogramu konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2016 r.

W dniu 28.04.2016r. opublikowano aktualizację harmonogramu konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Główne zmiany w stosunku do poprzedniej wersji dotyczą doprecyzowania dat następujących konkursów, wcześniej wskazanych z dokładnością co do miesiąca lub kwartału:
– konkursu dla programu sektorowego INNOTABOR, realizowanego w poddziałaniu 1.2 Sektorowe programy B+R. Ogłoszenie konkursu planowane jest na dzień 15 lipca 2016 r., nabór wniosków o dofinansowanie pomiędzy 16 sierpnia a 30 września 2016 r.
– II konkursu w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Ogłoszenie konkursu planowane jest na dzień 30 sierpnia 2016 r., nabór wniosków o dofinansowanie pomiędzy 30 września 2016 r. a 27 lutego 2017 r.
– II konkursu w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. Ogłoszenie konkursu planowane jest na dzień 20 października 2016 r., nabór wniosków o dofinansowanie pomiędzy 21 listopada 2016 r. a 20 listopada 2017 r.
– II konkursu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Ogłoszenie konkursu planowane jest na dzień 10 października 2016 r., nabór wniosków o dofinansowanie pomiędzy 14 listopada a 16 grudnia 2016r.
– II konkursu w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Ogłoszenie konkursu planowane jest na dzień 24 sierpnia 2016 r., nabór wniosków o dofinansowanie pomiędzy 3 października a 2 listopada 2016 r.
– wskazania nowego terminu konkursu w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych z uwagi na anulowanie I konkursu. Ogłoszenie konkursu planowane jest we wrześniu 2016 r. a nabór wniosków o dofinansowanie od października 2016 r. do grudnia 2017 r.
– przesunięcia ogłoszenia i doprecyzowania daty naboru wniosków o dofinansowanie w ramach II konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Rozpoczęcie naboru planowane jest na dzień 28 lipca 2016 r. a jego zakończenie na dzień 30 września 2016 r.

Z aktualnym harmonogramem można zapoznać się pod poniższym adresem:
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/