Ogłoszono pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

31 lipca 2015 r. roku zostały ogłoszone pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dotyczą one następujących Działań:
1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne
2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie
3.3 Kształacenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – staże zawodowe i praktyki
6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu

Więcej informacji pod adresem:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1