Ogłoszono projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (SZOOP)

9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (SZOOP). Tzw. uszczegółowienie programu w detalach opisuje obszary i dziedziny, w których będą ogłaszane unijne konkursy z nowego RPO. Wraz z akceptacją dokumentu rozpoczęły się jego konsultacje społeczne.

Więcej:
http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/646/news_id:1171/