Ogłoszono zmiany w harmonogramie naboru wniosków dla województwa zachodniopomorskiego

Informujemy, iż dnia 9 sierpnia 2016 r. uchwałą nr 1262/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok.

>WPÓLNOTY MIESZKANIOWE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

>PRZEDSIĘBIORCY

>SZKOŁY I PLACÓWKI PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE