Opublikowano harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował, jakie konkursy zostaną ogłoszone w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do końca roku zostanie ogłoszonych 21 naborów.

W pierwszej kolejności dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty z zakresu infrastruktury drogowej, odnowy obszarów wiejskich, poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym, wsparcia służb ratunkowych, ochrony zabytków i różnorodności biologicznej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym, wspierania kształcenia ogólnego w szkołach oraz pomocy społecznej.

Więcej:
http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/znamy-juz-terminy-konkursow-w-2015