Ostateczna wersja szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020

W dniu 9 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020

Z dokumentem można zapoznać się pod adresem:
http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/646/news_id:1195/