Otwarcie Mostu Brdowskiego, który skomunikował tereny inwestycyjne Gryfia Biznes Park w Szczecinie!

Most Brdowski skomunikował wyspę Ostrów Brdowski z lądem. Prowadzi on wprost na tereny inwestycyjne „Gryfia Biznes Park” na których funkcjonuje już Stocznia Remontowa Gryfia oraz nowo wybudowana fabryka fundamentów morskich elektrowni wiatrowych przez firmę Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. W nowo wybudowanej fabryce trwają obecnie pierwsze rozruchy linii produkcyjnych w których uczestniczą osoby biorące udział w projekcie szkoleniowo – stażowym „Od Stażysty do Specjalisty” współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt stażowy dla 180 osób realizowany jest przez firmę Najda Consulting w partnerstwie z firmą Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o.

Wybudowana infrastruktura mostowo-drogowa wpisała się w założenia pierwszej Osi Priorytetowej RPO WZ na lata 2007-2013 „Gospodarka-Innowacje-Technologie, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)” i otrzymała jedno z największych dofinansowań ( poziom dofinansowania wyniósł 85 procent kosztów, czyli prawie 30 milionów złotych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu powstał trójprzęsłowy most o długości ponad 197 metrów. Dodatkowo powstały trasy dojazdowe: od strony zachodniej łączącej obiekt z ulicą Ludową, od strony wschodniej – z układem komunikacyjnym na wyspie Ostrów Brdowski. Ponadto po północnej stronie drogi zaprojektowano parking o powierzchni prawie 0,5 ha z miejscami postojowymi dla blisko 200 samochodów osobowych. Po stronie południowej stworzona została zatoka postojowa dla tymczasowego postoju aut ciężarowych. Projekt uwzględniał również przeniesienie pomnika „O godność człowieka” i utworzenie miejsca, w którym będą mogły odbywać się uroczystości wynikające z upamiętnienia wydarzeń grudnia 1970 roku.

Na oficjalne otwarcie nowej infrastruktury które odbyło się w dniu 28 września 2015r. zaproszono przedstawicieli władz samorządowych miasta i regionu, jak również dyrektora naszej firmy.
Nasza firma przygotowywała Studium Wykonalności, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do tego projektu oraz odpowiada za rozliczenie inwestycji.

Media o projekcie:
onet.pl
mmszczecin.pl
gs24.pl
szczecin.wyborcza.pl
24kurier.pl
24kurier.pl
wszczecinie.pl
wzp.pl

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości: