Pierwsze dofinansowanie na prace badawczo rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 w województwie zachodniopomorskim!

Przygotowany przez naszą firmę wniosek o dofinansowanie dla firmy Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie uzyskał dofinansowanie w wysokości 8.022.081.82 zł(wartość projektu 20.055.204,55 zł) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Projekt pn.: „Prace rozwojowe nad demonstratorem standardowego Jacketa wykorzystywanego jako fundament w morskiej energetyce wiatrowej” został pozytywnie oceniony przez ekspertów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Sukces ten został osiągnięty dzięki dobrej współpracy działu badawczo-rozwojowego firmy Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o ze specjalistami od funduszy unijnych w firmie Najda Consulting.

Celem projektu jest budowa i testowanie innowacyjnego na skalę światową demonstratora standardowego Jacketa wykorzystywanego w branży Offshore jako fundament morskich siłowni wiatrowych. Produkty i rezultaty wynikające z implementacji projektu, przyczynią się do obniżenia kosztów zakupu fundamentów jak i ich utrzymania a co za tym idzie będzie miał pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prace B+R w ramach projektu zostaną wdrożone do produkcji w nowo wybudowanej fabryce należącej do Wnioskodawcy zlokalizowanej na terenach postoczniowych w północnej części wyspy Ostrów Brdowski w Szczecinie.