Pierwsze nabory w RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 ogłoszone

23 września Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłosił pierwsze, otwarte konkursy w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym. Chodzi o gospodarkę wodno-ściekową oraz tworzenie lub modernizację żłobków i przedszkoli. Do pozyskania jest ponad 274,5 mln zł. Mogą się o nie starać samorządy, organizacje pozarządowe oraz Kościoły i związki wyznaniowe.

Unijne wsparcie można pozyskać m. in. na:

– budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę;

– zakup wyposażenia oraz dostosowanie, adaptację lub modernizację infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług opiekuńczych w żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych;

– adaptację lub modernizację już istniejących przedszkoli i punktów przedszkolnych. Możliwe będzie również dofinansowanie budowy nowych przedszkoli oraz zakup niezbędnego wyposażenia, ułatwiającego naukę najmłodszym mieszkańcom województwa.

Maksymalny próg dofinansowania wynosi 85%.

Nabory wniosków w trzech ogłoszonych właśnie konkursach potrwają od 26 października do 7 grudnia 2015 roku.

Więcej informacji pod adresem:

http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-82-pierwsze_nabory_w_rpo_2014_2020.html