Polska może stać się jedną wielką strefą ekonomiczną.

Nowe zasady i nowelizacja przyznawania pomocy w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce (stan na kwiecień 2018 roku).
Najważniejszym aspektem zmian ma być całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, a także decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana standardowo na 10-15 lat – to między innymi założenia projektu nowej formuły specjalnych stref ekonomicznych, która jest obecnie pod koniec procesu legislacyjnego.
Najnowsze założenia systemów wsparcia na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych, jakie mają zostać wprowadzone prawdopodobnie już od przyszłego roku. Wsparcie będzie skierowane do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Projektowane rozwiązanie przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Wysokość wsparcia to zwolnienie ze 100% podatku do limitu zależnego od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja oraz od poziomu intensywności wsparcia wynikającego z mapy pomocy regionalnej. Najlepiej dla przedsiębiorców jest realizować inwestycję na obszarze o wysokim poziomie bezrobocia.
Wsparcie inwestycji następuje na czas określony i nie może on przekraczać 15 lat – okres przyznania wsparcia będzie uzależniony od regionu – im bardziej rozwinięte regiony tym okres wparcia będzie krótszy i będzie wynosił 10, 12 lub 15 lat. Intensywność wsparcia może wynosić od 10% do 50% kosztów kwalifikowanych, ale małym i średnim firmom przysługuje zwiększenie w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych regionów. Dla firm małych o 20%. a dla firm średnich o 10%.

Więcej informacji na naszym BLOGU