Ponad 11 mln zł dofinansowania dla Gminy Miejskiej Wałcz!

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Miejska Wałcz otrzymała dofinansowanie w wysokości 11.232.520,43 zł. Wartość przygotowanych przez naszą firmę projektów wyniosła 12 875 272,20 zł.

Firma Najda Consulting, przygotowała dokumentację aplikacyjną dla ośmiu projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach tzw. Kontraktu Samorządowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia było przygotowanie 4 wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami oraz Studiów Wykonalności dla następujących inwestycji:

1. „Rozbudowa infrastruktury technicznej istniejącej strefy ekonomicznej w Wałczu”, w ramach działania 1.13; wartość projektu: 697 176,89 zł, dofinansowanie: 484 519,01 zł
2. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz” w ramach działania 1.13; wartość projektu: 4 737 908,67 zł dofinansowanie: 2 930 837,75 zł
3. „Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny” w ramach działania 2.4; wartość projektu: 5 497 800,00 zł dofinansowanie: 4 673.130,00 zł
4. „Wymiana lamp oświetlenia miejskiego na energooszczędny” w ramach działania 2.4; wartość projektu: 1 999 200,00 zł dofinansowanie: 1 699 320,00 zł

oraz 4 wniosków na wsparcie szkolnictwa i opieki nad dziećmi na terenie miasta Wałcz:
1. „Dotknąć, poznać, zrozumieć – podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu oraz technologii TIK w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu” w ramach działania 8.5; wartość projektu: 649.999,95 zł dofinansowanie: 483.210,00 zł
2. „Podniesienie jakości pracy Gimnazjum Nr 2 w Wałczu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe, wyposażenie pracowni chemicznej i naukę programowania” w ramach działania 8.5; wartość projektu: 417.599,69 zł dofinansowanie: 311.187,24 zł
3. „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk” w ramach działania 8.5; wartość projektu: 424.787,00 zł dofinansowanie: 315.786,66 zł
4. „Po nitce do kłębka – rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu” w ramach działania 8.5; wartość projektu: 450.000,00 zł dofinansowanie: 334.529,97 zł