Ponad 14 mln zł dotacji dla Szczecina!

Firma Najda Consulting, przygotowała dwa Studia Wykonalności dla projektów zgłoszonych do dofinansowania przez Gminę Miasto Szczecin. Przygotowane projekty zostały bardzo dobrze ocenione przez Ekspertów i uzyskały dofinansowanie w wysokości 14.731.245,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.
Projekty, które otrzymały dofinansowanie:
• „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą”; wartość projektu: 9 779 373,00 zł; wysokość dofinansowania 8 312 467,05 zł GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. 26 Kwietnia
• „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I”; wartość projektu to 8 699 094,00 zł, pozyskane dofinansowanie: 6 418 778,40 zł GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. Ku Słońcu

Poniżej lista rankingowa projektów, które uzyskały dofinansowanie:
http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_2_1_2017_02_20.pdf