Ponad 5 mln dofinansowania na transport publiczny na terenie powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego.

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn.: „ Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej” zrealizowany przez firmę Najda Consulting na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o., uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 329 500,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych. W ramach projektu przewidziano zakup 16 fabrycznie nowych środków transportu miejskiego spełniających normę emisji spalin EURO 6.