Pozyskaj 85% dofinansowania na opracowanie nowego produktu lub usługi

W maju został ogłoszony konkurs w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą się ubiegać o BON NA INNOWACJE (poddziałanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Przedmiotem projektu może być zakup usługi opierającej się na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego oraz związanej z tą usługą innowacji nietechnologicznej (marketingowej, organizacyjnej). Wartość projektu może wynieś nawet 400.000 zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Jakie należy spełniać warunki?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo na naszym BLOGU