POZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA STWORZENIE LUB ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO!!

Od 1 sierpnia 2016 do 30 września 2016 trwa nabór wniosków na dofinansowanie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.
Wsparcie musi być przeznaczone na realizację inwestycji początkowej, która ma doprowadzić do powstania lub rozwoju centrum badawczo-rozwojowego. Warunkiem przyznania dofinansowania jest wytworzenie, za pomocą wspartej infrastruktury, innowacji produktowej bądź procesowej co najmniej na poziomie firmy. Projekt powinien doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej w skali ponadregionalnej.
Pula środków przeznaczonych na konkurs to ponad 41 mln zł. Projekty kwalifikujące się do objęcia wsparciem to projekty o minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych na poziomie 500 000 zł i o maksymalnej kwocie dofinansowania nie wyższej niż 5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: 35% dla dużych przedsiębiorstw, 45 % dla średnich oraz 55 % dla mikro i małych przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na naszym blogu w którym szczegółowo opisane zostały warunki konkursu.