Pozyskaliśmy dla Gminy Wolin 2,8 mln zł dofinansowania unijnego na walkę ze smogiem!

Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy z firmą Najda Consulting, Gmina Wolin otrzymała dofinansowanie unijne na realizację dwóch projektów związanych z poprawą jakości powietrza na terenie gminy:
Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin – dofinansowanie w wysokości 813 200,00 zł, wartość inwestycji 903 900,00 zł.
Projekt dotyczy likwidacji źródeł ciepła opartych o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe). Grantobiorcami będą osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości na terenie gminy Wolin

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin – dofinansowanie w wysokości 2 033 250,00 zł, wartość inwestycji 2 259 750,00 zł.
Projekt dotyczy udzielania dotacji mieszkańcom gminy Wolin na termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z wymianą indywidualnych źródeł ciepła (starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) oraz realizację przyłączy do sieci na mniej emisyjne na terenie gminy. Grantobiorcami będą osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości.

Dofinansowanie na realizację projektów zostało udzielone w ramach działania 2.14 Poprawa jakości powietrza-Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój