Pozyskaliśmy dla naszego klienta ponad 20 mln zł dofinansowania !

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez firmę Najda Consulting projekt pn. „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno” na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Projekt, który został pozytywnie oceniony przez ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, polega na przebudowie oczyszczalni ścieków oraz budowie kanalizacji w aglomeracji Choszczno.

Wartość projektu wynosi 40 882 027,24 zł a wartość przyznanej dotacji 20 817 384,33 zł.

Poniżej lista rankingowa projektów, które uzyskały dofinansowanie:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/gfx/poiis/userfiles/files/lista_rankingowa_typ_1_ms_aktualizacja.pdf