Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 10 mln zł dofinansowania na odrestaurowanie czterech cennych obiektów zabytkowych na terenie woj. zachodniopomorskiego!

Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe. W dwóch konkursach zostało złożonych prawie 70 wniosków, z czego dofinansowanych zostało jedynie 18 z nich.

Projekty czterech klientów firmy Najda Consulting w tych konkursach zostały bardzo wysoko ocenione i wybrane do dofinansowania.

Na trzecim miejscu listy rankingowej został sklasyfikowany projekt Katedry św. Jakuba w Szczecinie. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu Katedra w Szczecinie przeprowadzi odbudowę i rekonstrukcję ściany północnej. Całkowita wartość projektu pn.: „Rekonstrukcja gotyckiego stylu świątyni poprzez renowację z przebudową, rozbudową i nadbudową północnej części Katedry św. Jakuba Apostoła w Szczecinie” została oszacowana na kwotę 3 649 399,99 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniesie 2 999 989,97 zł.

Gmina Resko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Dziedzictwo Borków – prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko”. Wartość dofinansowania wyniosła 2 748 884,11 zł, wartość projektu 3 233 981,33 zł. Zakres projektu obejmuje zabezpieczenie odkryć archeologicznych oraz rekonstrukcję fragmentów zamku w Resku – tzw. Wzgórza Borków oraz ruin pałacu w Starogardzie.

Kolejny projekt który uzyskał dofinansowanie zostanie zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką w Gryficach. Projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach” o całkowitej wartości 3 034 801,14 zł otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 579 580,91 zł. Inwestycja obejmuje wykonanie w zabytkowym kościele izolacji pionowej ścian fundamentowych, wykonanie opaski drenażowej wokół kościoła, oraz remont dachu.

Parafia Rzymskokatolicka w Sławnie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie”. Wartość prac oszacowano na kwotę 2 982 574,61 zł, natomiast wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2 535 188,40 zł. Zakres projektu obejmuje remont średniowiecznego zabytku kościoła poprzez renowację elewacji zachodniej, wschodniej, północnej i południowej, roboty konserwatorskie przy otworach okiennych oraz roboty konserwatorskie przy ścianach.

Wszystkie zabytki dzięki dofinansowaniu unijnemu zostaną odrestaurowane oraz udostępnione do zwiedzania dla turystów i mieszkańców miast.

Wszystkim naszym klientom gratulujemy sukcesu w pozyskaniu dofinansowania!