Pozyskaliśmy dofinansowanie na targi zagraniczne dla firmy Flash Butrym

Miło nam poinformować, że przygotowany przez firmę Najda Consulting wniosek o dofinansowanie pn.: „Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash Butrym sp.j.” został oceniony bardzo wysoko (91 pkt.) przez Ekspertów i zajął 3 miejsce na liście rankingowej uzyskując dofinansowanie w wysokości 124.848,89 zł (wartość projektu 191.404,00 zł), działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

To już czwarty projekt zrealizowany z sukcesem przez naszą firmę dla firmy Flash Butrym, która produkuje w Skarbimierzycach urządzenia oświetlenia scenicznego.