Pozyskaliśmy ponad 8 mln zł dofinansowania dla Gminy Banie!

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez firmę Najda Consulting projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa Oczyszczalni ścieków w Baniach” realizowany przez Gminę Banie zajął 6 miejsce na liście rankingowej w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wartość projektu wyniosła 13 778 871,29 zł, natomiast wartość dofinansowania 8 891 075,22 zł. Jest to największy projekt zgłoszony do konkursu, który uzyskał dofinansowanie unijne.

Gratulujemy Gminie Banie i życzymy pomyślnej realizacji inwestycji!

Zespół Najda Consulting