Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek

Dnia 31 lipca został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia 2015 r. i potrwa do 30 września 2015 r.

Na co można uzyskać dofinansowanie:
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych, bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł.

Alokacja na działanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 49 730 000,00 zł 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 450 270 000,00 zł.

Więcej informacji na naszym blogu:
artykuł