Projekt Gminy Miejskiej Wałcz na drugim miejscu listy rankingowej.

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez naszą firmę projekt pn.: „Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Wałcz” uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Do konkursu zostało zgłoszonych 78 projektów, natomiast do dofinansowania zostało wybranych 21.

Przygotowany przez naszą firmę projekt zajął 2 miejsce na liście rankingowej wśród najlepiej ocenionych. Wartość projektu: 1 219 216,38 zł. Kwota dofinansowania: 1 032 463,65 zł.

Poniżej lista rankingowa projektów które uzyskały dofinansowanie
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/8_1_lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_20160927.pdf