Projekt Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie na pierwszym miejscu listy rankingowej!

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez firmę Najda Consulting projekt pn. „Regionalny system prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu KWP w Szczecinie” na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie uzyskał w dniu 2.08.2016r dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt został oceniony najwyżej spośród złożonych wniosków w konkursie przez ekspertów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pełniącego funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach działania 3.4 typ I „Adaptacja do zmian klimatu” – „Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń” i jako jedyny w województwie zachodniopomorskim uzyskał dofinansowanie. Liczba uzyskanej punktacji w ocenie 100/100!

Lista rankingowa projektów które uzyskały dofinansowanie:
https://www.wfos.szczecin.pl/files/rpo/konkursy/2016/3.4-1/lista_rankingowa_34%20_1_20160729.pdf