Projekt przygotowany przez firmę Najda Consulting zajął 1. miejsce w woj. zachodniopomorskim

W dniu 5 lipca 2016 r. opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu w działaniu 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że dwa projekty przygotowane przez firmę Najda Consulting w tym konkursie zostały wybrane dofinansowania.

Projekt pn. „Produkcja innowacyjnych na skalę światową domów mobilnych i szkieletowych” realizowany przez Fabrykę Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes” Spółka z o.o. z Darłowa. Dokumentacja aplikacyjna została oceniona najwyżej ze wszystkich złożonych projektów, dzięki temu projekt zajął pierwsze 1 miejsce na liście rankingowej uzyskując 92 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania podczas oceny. Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 2 940 387 PLN, natomiast wartość inwestycji wyniosła 6 575 775 PLN.

Projekt pn. „Utworzenie Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Korytowie, gmina Choszczno” realizowany przez spółkę Dzieło Św. Jakuba Sp. z o.o. Projekt zajął 11 miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania uzyskując 59,50 pkt. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła: 3 200 000 PLN, natomiast wartość inwestycji wyniosła 9 330 484 PLN.

Poniżej link do listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania:

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/projekty_wybrane_do_dofinansowania_16_20160705.pdf