Przedsiębiorco, jeszcze do końca roku skorzystaj z dofinansowania na innowacyjny rozwój w ramach prac B+R!

Jeszcze w listopadzie i grudniu przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014 – 2020. Dofinansowane będą badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, sektorowe programy B+R, wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw oraz finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.

Więcej informacji w naszym kalendarzu! Zapraszamy!