Przesunięcie terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Instytucja zarządzająca RPOWŚ poinformowała o zmianie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rok 2015

W części dotyczącej następujących działań:

– 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości;

– 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych;

– 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego;

– 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozpoczęcia powyższych naborów na miesiąc grudzień br.

Powyższa zmiana umożliwi przetestowanie Lokalnego Systemu Informatycznego przez odpowiednich pracowników ramach modułu EFRR, celem usunięcia ewentualnych błędów oraz zapewnienia kompatybilności z systemem centralnym SL 2014.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/wiadomosci/item/146-przesuniecie-terminu-rozpoczecia-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-czesci-dotyczacej-efrr-w-ramach-rpows-2014-2020