Realizacja projektów w obszarach rewitalizacji wg nowych zasad.

W dniu 10 czerwca 2016r. Zarząd woj. zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Głównym celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji. Aktualizacja planów jest szansą dla nowych projektów które spełnią wymagania określone w Programie. W artykule szczegółowo analizujemy zapisy Ustawy oraz wytycznych odnośnie Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Więcej na naszym blogu